37 15 40 00 post@rm-bygg.by

Skorstein

Skorstein

Skorstein er et spennende tema! En ting er helt sikkert: mennesket har forandret seg mye, fra det helt primitive til det teknologiske. Ildvarme har fulgt oss gjennom hele utviklingen, og har nå i vår tid blitt mer aktuelt igjen – men på en annen måte: ovner har blitt vel så mye design som varmekilde.

RM-Bygg Songe gir deg faglig kvalitet opparbeidet gjennom mange års erfaring både som feier og med skorsteinsarbeid: vi monterer stålskorsteiner og ovner, murer piper, samt rehabiliterer og reparerer fyringsanlegg. Vi har også erfaring med å fikse opp gamle gruer og bakerovner. RM-Bygg Songe har gode samarbeidspartnere og kan skaffe det meste av utstyr som trengs til fyringsanlegget; en del av dette er allerede på lager.

PS: Vi praktiserer fortsatt skorsteinsfeiing, det er bare å ta kontakt om du trenger hjelp til pipa!

w

Kontakt oss

t: 37 15 40 00
e: post@rm-bygg.by

Lauvåsen 46,
4909 Songe

Følg oss på Facebook