37 15 40 00 post@rm-bygg.by

Garasjeporter, ildsteder, mur, fyringsanlegg, alle snekkertjenester: RM-Bygg Songe får jobben gjort!

Ta kontakt
Garasjeport

Garasjeport

RM-Bygg Songe har montert og utført service på garasjeporter siden 2011 – vi kan foldeporter, vippeporter, leddporter, industriporter og mer!

Skorstein

Skorstein

RM-Bygg Songe monterer stålskorsteiner og ovner, murer piper samt rehabiliterer fyringsanlegg, gruer og bakerovner.

Brønnhus

Byggetjenester

RM-Bygg Songe har bred byggkompetanse – fra reparasjoner, fiks av gamle vinduer, små- og tilbygg til murer, forskalinger og natursteinsmur.